Lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola a školní připravenost

Lesní klub Skaláček

Častou obavou rodičů je otázka připravenosti dětí, trávících hodně času v přírodě, na školní docházku. Přechod z mateřské školy do základní představuje obecně velkou změnu pro dítě. Pokud se nejen způsob práce, ale i prostředí výrazně liší, pak je oprávněnou otázka, zda to nebude mít negativní dopad na další rozvoj dítěte, zejména v první třídě ZŠ. Z provedeného výzkumu (Häfner, 2002) vyplývá vyrovnané či lepší hodnocení dětí z LMŠ. Častý pobyt v přírodě tedy děti nediskvalifikuje, ani nezanedbává v přípravě na přechod do ZŠ.

Stejně jako v běžné MŠ je předškolákům třeba věnovat pozornost a zařazovat činnosti určené k přípravě na ZŠ. Může jít o různé pracovní listy, cílené zařazování „školních hodin“, nebo času, kdy děti tráví určitý čas v interiéru u stolu. Takové aktivity mohou usnadnit přechod do nového prostředí a přivykání novému způsobu práce.

 

(Vošáhlíková, T.: Ekoškolky a lesní mateřské školy, 2010)

Více informací můžete čerpat na www.lesnims.cz

 

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |