Kameny a kamínky

Zpět na 2. stupeň zš

Kameny a kamínky

Délka programu: 2 hodiny a více, dle domluvy
Období: jaro – podzim
Místo: v Ekocentru Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody; Člověk a společnost

zvětšit obrázek

Jak je to s těmi kameny, jsou doopravdy tak studené?
Žáci se seznámí se základními druhy nerostů, budou je pozorovat a určovat jejich vlastnosti. Popíší různé způsoby využití nerostů. Vyzkouší si poznávání vlastností kamenů hmatem. Pokusí se vcítit do duše kamene a objevit jeho skrytou krásu. Inspiraci půvabem neživé přírody využijí i při výtvarné tvorbě. Program nabízíme také ve formě exkurze za hledáním drahých kamenů s následným broušením nálezů. Každý žák si odnese vybroušený kamínek. Nutná osobní domluva kvůli časové dotaci programu. Cena exkurze nezahrnuje vlakovou jízdenku na lokalitu.

Cíle:

  • Žáci vyjmenují 5 nejběžnějších druhů nerostů
  • Žáci popíší alespoň 5 způsobů využití nerostů
  • Žáci na základě smyslového zážitku ocení různorodost neživé přírody

Exkurze je vhodná pro 6. - 9.třídu

Cena: 50 - 100 Kč/žák - podle časové dotace

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |