Sinice v rybníce

Projekt je zaměřen na vzdělávání a osvětu v tématu „nadměrná eutrofizace vod vlivem činnosti člověka“. Cílem projektu je zvýšení informovanosti a povědomí o této environmentální problematice skrze vytvoření nového výukového programu pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a tematického ekodne pro veřejnost – návštěvníky Českého ráje.

Projekt má za cíl zlepšit informovanost o environmentálním tématu nadměrné eutrofizace vodních prvků v souvislosti s lidskou činností u vybraných cílových skupin.

Během roku 2021 by měly proběhnout dvě pilotní realizace vzniklého výukového programu a  v termínu 4.července 2021 budeme pořádat Den vody, kde bude toto téma pojednáno.

 

Projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |