Dětská lesní naučná stezka

Naučná stezka byla vybudována členy a příznivci ČSOP Sedmihorky v roce 2005. V říjnu téhož roku byla při příležitosti konání mezinárodní konference k padesáti letům CHKO Český ráj slavnostně otevřena. Stezka je zaměřena především na dětské návštěvníky, na jejich smyslové vnímání a fantazii. Na tříkilometrovém okruhu hruboskalským lesem, blízkými loukami, kolem rybníků Pilského, Smíchousova a Bažantníku čeká šestnáct originálních zastavení. Každý si tu může vyzkoušet, jak zdatným je skokanem v porovnání s lesními zvířaty. Dozví se o rezonanci dřeva a sám si ji může vyzkoušet. Uvidí nejstarší z českorajských památných dubů, dostane příležitost poměřit se s naší největší přesličkou a pozná, jak žije a roste les. K tomu všemu je k dispozici tištěný průvodce. Protože jeho forma odráží hravou podobu stezky, mohou si jej děti dotvořit, dopsat, dokreslit. Všichni tak mají příležitost vytvořit si svého vlastního originálního průvodce po naučné stezce.

       Dětská lesní naučná stezka prošla během roku 2020 kompletní rekonstrukcí.
       Nyní je již plně v provozu.  Rekonstrukce se uskutečnika díky podpoře Libereckého kraje. Děkujeme!
 
 
 
 

 

 

zastavení 1

Skákadlo

dětská lesní naučná stezka

zde si mohou děti vyzkoušet, jak zdatnými jsou skokany v porovnání s některými lesními zvířaty

 

zastavení 2

Stromový dům

dětská lesní naučná stezka

seznámení s různými druhy živočichů, pro které je strom domovem

 

zastavení 3

Vyhlídka na Valdštejn

dětská lesní naučná stezka

 

 

zastavení 4a

Stromofon

dětská lesní naučná stezka

zastavení „Dřevo - jeho význam a vlastnosti“ / STROMOFON

 dřevěný „stromofon“ , díky němuž děti poznávají jednu ze zajímavých vlastností dřeva - jeho zvuk

zastavení 4b

Xylofon

dětská lesní naučná stezka

zastavení „Dřevo - jeho význam a vlastnosti“ / XYLOFON

 

zastavení 5

Stáří stromů

dětská lesní naučná stezka

u nejstaršího dubu letního v Českém ráji se děti učí odhadovat stáří stromů podle letokruhů

zastavení 6

Sopka Kozákov

dětská lesní naučná stezka

zastavení věnované nejvyššímu vrcholu Českého ráje

 

zastavení 7

Poznej stromy podle šišek

dětská lesní naučná stezka

na zastavení děti poznávají šišky jehličnatých stromů a také se seznamují s nepůvodními druhy jehličnanů

zastavení 8

Poznej stromy podle siluet

dětská lesní naučná stezka

porovnávání siluet několika jehličnatých stromů

 

zastavení 9

Jak rostou šišky

dětská lesní naučná stezka

zastavení s ukázkou rozdílu růstu šišek smrku a jedle

zastavení 10

Stromy a jejich listy

dětská lesní naučná stezka

seznámení se základními druhy listnatých stromů 

 

zastavení 11

Studánky

dětská lesní naučná stezka

zastavení věnované pramenům v okolí Lázní Sedmihorky a životu v nich

zastavení 12

Poznej stromy podle kůry

dětská lesní naučná stezka

smyslové poznávání jehličnatých stromů podle kůry

 

zastavení 13

Jak plodí stromy

dětská lesní naučná stezka

obkreslování listů podle šablonek a tvorba frotáží

zastavení 14

Obří přeslička

dětská lesní naučná stezka

zastavení ve formě metru

děti si mohou představit, do jaké výše vyrůstá přeslička obrovská, která je zde k nalezení, i se samy změřit

 

zastavení 15

Zvěř v našich lesích

dětská lesní naučná stezka

seznámení se stopami zvěře

zastavení 16

Mrtvý strom

dětská lesní naučná stezka

děti zjišťují, kdo všechno může obývat zdánlivě mrtvý a suchý strom

 

zastavení 17

Potravní řetězec

dětská lesní naučná stezka

zastavení u rybníka Bažantník zaměřené na život v rybníce a kolem něj a také na seznámení s potravním řetězcem

 

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |