Strážci Země

 

 

Strážci Země

Pobytový program s navazujícím dokončením ve škole a doma

 

Strážci Země jsou unikátním programem odkrývající tajemství Země. Program pracuje s dobrodružstvím a prvky tajemna, používá propracované pomůcky a neokoukané postupy. Je postaven na originální metodice, známé jako „Výchova o Zemi“, která vznikla v USA pod vedením Steva van Matreho. Program se skládá z krátkého, třídenního pobytu ve středisku a navazující práce dětí ve škole či doma. Po ukončení programu děti porozumí základním ekologickým konceptům (toky energie, přeměny materiálu, adaptace, vzájemná provázanost a další), rozvinou svoje schopnosti vnímání přírody a zvýší svoji environmentální senzitivitu.

 

Program je určen: pouze pro 3.- 5. třídu

Období: září, říjen, duben, květen

Délka programu: 3 dny v Sedmihorkách, navazující část doma a ve škole

Místo konání: u nás v Sedmihorkách

Cena: 1000kč/žák

Maximální počet žáků: 25

 

Cíle: 

1.       Žáci pochopí a popíší základní ekologické koncepty jako je tok energie, přeměna materiálů, koloběh a vzájemná provázanost

2.       Žáci prohloubí svou environmentální senzitivitu na základě vytvoření si vztahu ke svému Magickému Místu

3.       Žáci na základě získaných znalostí a prožitků sníží svůj negativní dopad na Zemi minimálně jedním způsobem šetření energie a jedním způsobem šetření materiálů, který se stane do budoucna jejich návykem

4.       Žáci se naučí své poznatky a prožitky sdílet s ostatními

 

RVP: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a zdraví

 

Další informace o programu

Strážci Země v České republice

Na podzim 2010 zahájila naše organizace realizaci projektu „Ekovýchova v Českém ráji". Projekt byl k 30.9. 2013 úspěšně ukončen. Jedním  cílů projektu bylo  převzetí programu Strážci Země do České republiky, které se nám podařilo po třech letech intenzivní práce zdárně ukončit. SEV Český ráj se tak stává jediným střediskem ekologické výchovy v České republice, které program Strážci Země nabízí. 

keys

Co je program Strážci Země?

Jde o jeden z programů, který vznikl v USA v rámci tzv. Výchovy o Zemi. Je jedním z mezinárodně sdílených programů - určený pro děti ve věku 9-10 let (3.-5.třída). Program se skládá z krátkého, třídenního pobytu ve středisku a navazující práce dětí ve škole či doma. Po ukončení programu děti porozumí základním ekologickým konceptům (toky energie, přeměny materiálu, adaptace, vzájemná provázanost a další), rozvinou svoje schopnosti vnímání přírody a zvýší svoji environmentální senzitivitu. Podle dlouhodobé evaluace je program vysoce efektivní: po ukončení programu se porozumění ekologickým konceptům zvyšuje průměrně o více než čtyřicet procent (effect size=1,27).

Jak a kde program Strážci Země vznikl?

Program Strážci Země (Earthkeepers) vznikl ve Spojených státech v rámci nového pojetí
environmentální výchovy tzv. Earth education (Výchova o Zemi). Za duchovního otce je považován Steve van EarthkeepersMatre, který je uznáván jako odborník a propagátor Výchovy o Zemi po celém světě. Tento proud se brzy začal rozšiřovat do dalších zemí světa. Specifickým rysem Výchovy o Zemi je veliký důraz na kvalitu programů, které jsou podle originální metodiky dlouhá léta vyvíjeny a testovány. Výsledkem jsou propracované vysoce efektivní programy, které pak jsou v rámci sítě překládány a provozovány bez dalších úprav, pouze s modifikacemi pro danou zemi. Tento postup umožňuje eliminovat typický problém řady středisek ekologické výchovy, které z nedostatku času, zkušeností, prostředků a odborného know-how často nabízejí málo propracované programy, jejichž efektivitu již dále nevyhodnocují. V České republice není dosud žádný z těchto programů vytvořený v rámci této sítě nabízen.

Realizace a implementace programu Strážci Země v ČR přispěje k dalšímu rozvoji metodiky environmentální výchovy v národním měřítku. Zapojení SEV Český ráj do mezinárodní sítě posílí jeho další spolupráci s ostatními evropskými zeměmi.

 

Co je Výchova o Zemi?

Výchova o Zemi (Earth education) je označení pro proud environmentální výchovy, který se začal rozvíjet od počátku 70. let 20. století ve Spojených státech. V současné době je provozován sítí středisek ekologické výchovy zahrnující kromě USA také Kanadu, evropské země (např. Velká Británie, Finsko, Itálie, Německo, Nizozemí), Austrálii, Japonsko nebo nově Čínu. 
Podle Výchovy o Zemi se při práci s dětmi příliš zaměřujeme na environmentální problémy a málo na náš (a jejich) konkrétní životní styl. Úkolem nemá být učit děti o povaze současných environmentálních problémů a všech jejich důsledcích, ale naučit je, jak funguje život a jak a proč by děti samy měly učinit změny ve svém vlastním životním stylu. Důležitá je zde internalizace problémů: nemyslet si "oni by měli něco udělat". Ti oni jsme my. Podstatné je vytvořit základní porozumění a pocity, z nichž pak vzniká pozitivní environmentální akce.
Správný výukový program výchovy o Zemi je pečlivě sestavený, zaměřený sled postupných kumulativních učebních zkušeností vytvořený s cílem konkrétních výsledků. Při jeho vytváření si musíme uvědomit, s kým budeme pracovat: odkud přicházejí naši žáci, co už mají za sebou, jaká porozumění a dovednosti si už vytvořili. Důležité je přitom začít tam, kde jsou děti a ne tam, kde je vedoucí. A pak musíme se stejnou přesností říci, jaká konkrétní porozumění, dovednosti a pocitové schopnosti mají mít děti na konci. ("Co bychom chtěli, aby si daly do kapes a vzaly s sebou domů.") (Van Matre, 1999)

 

EarthkeepersEarthkeepers

 

Přílohy

Název Popis odkaz
strazci-zeme-prezentace-1.pptx 1675 kB
Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |