Probíhající projekty

V této sekci Vám představujeme projekty, které právě probíhají a díky kterým pro Vás připravujeme stále něco nového.

Od roku 2022 jsme zapojeni do projektu "Strategické partnerství v oblasti naplňování Koncepce EVVO Libereckého kraje"

Projekt „Strategické partnerství v oblasti naplňování koncepce EVVO Libereckého kraje“ 

Tento projekt je financován Libereckým krajem.

Cílem tohoto právě realizovaného projektu je dosáhnout změny charakteru práce naší organizace jako poskytovatele EVVO a to zejména směrem k systematické, podpůrné a dlouhodobé spolupráci se školami a k jejich metodickému vedení. V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity:

A1.Získání certifikátu poskytovatele environmentální výchovy sítě středisek EVVO Pavučina – certifikát jsme úspěšně získali na jaře 2023

A2.Proškolení lektorů v oblasti místně zakotveného učení - naši lektoři se na podzim roku 2022 zúčastnili školení na téma „místně zakotvené učení“

A3.Příprava modelového celoročního vzdělávacího programu „Malý strážce krajiny domova“. Program bude určen pro žáky 3.-5. tříd ZŠ a bude zaměřen na přírodu v širším okolí školy v průběhu celého roku. S využitím prvků badatelské výuky a zážitkové pedagogiky bude vytvořena kolekce aktivit, nápadů a tipů pro pedagogy, se kterými budou moci dále pracovat samostatně. Tvorba a pilotáž programu byla dokončena v červnu roku 2023. Ve školním roce 2023/24 proběhne tvorba a pilotní realizace dlouhodobého programu s dalšími 3 školami z Železného Brodu, Libštátu a Semil

A4.Pilotní ověření programu “Malý strážce krajiny domova“ se školou. Pilotní ověření proběhlo s žáky 4.třídy ZŠ Skálova v Turnově během školního roku 2023/23. Ve školním roce 2023/24 bude program realizován s další třídou ZŠ Skálova Turnov.

A5.Akce pro veřejnost na téma „Pestrá krajina, ve které chceme žít“.Od podzimu 2022 probíhají akce jako jsou výsadby stromů a keřů, aleje, remízky, obnova cest mezi poli, ovocné sady apod. a to díky naší partnerské organizaci Zazemí, z.s.

A6.Metodika školního sadu. Ve spolupráci Zazemí a  ZŠ Montessori z Liberce byla vytvořena „Metodika školního sadu“- materiál, v rámci kterého se škola dozví více o vizi a přínosu sadu a setká se i s praxí.

A7.Tematické osvětové dny. Od podzimu 2022 Zazemí realizuje série akcí pro širokou veřejnost – zejména pro rodiny s dětmi. Jedná se o akce typu „Odborný řez stromů“, „ Kosení v sadu“, „Výroba biouhlu“, „Slepičí konference“, „Den otevřených dveří v komunitní slepičárně“ „Den vody“, „Den stromů“  apod.

A8.Odborné metodické vedení v rámci projektu „Skautské patronáty“. Cílem projektu “Skautských patronátů“, je dát dětem ze skautských oddílů možnost převzít patronát nad konkrétní lokalitou a smysluplně o ni pečovat. Ve školním roce 2022-2023 se uskutečnily 4 akce s turnovskými skautskými oddíly.

A9. Modelový celoroční vzdělávací program „Semínko mezi řádky“. Ve spolupráci se Semínkem Země (partner projektu) byl vytvořen vzdělávací program EVVO inspirovaný dětskou literaturou. Cílovou skupinou programu jsou rodiny s dětmi. Program vznikl ve spolupráci s knihovnami, které jsou dalším možných prostorem, (doposud málo využívaným) pro EVVO.

A10.Interpretační vycházky na území Českého ráje. V uplynulých 2 letech připravila naše organizace 4 terénní vycházky, a to metodou interpretace místního dědictví. V rámci předkládaného projektu bude každá vycházka zrealizována minimálně jednou ročně, převážně v době letních prázdnin, pro zájemce z řad turistické veřejnosti. 

 

 

 

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |