Harmonogram

Projekt OP VK - Ekologická výchova v Českém Ráji

 

Strážci Země - harmonogram

ROK 2010 

 • navázán kontakt s Institutem Výchova o Zemi - vlastníky programu
 • podepsané smlouvy pro převzetí a implementaci programu Strážci Země do českého prostředí
 • podepsané smlouvy na překlady materiálů z angličtiny do českého jazyka

ROK 2011 

 • obdrželi jsme sady originálních publikací a materiálů nezbytných pro realizaci programu
 • zadali jsme překlady a jejich korektury
 • navázali jsme kontakt s Evou Svobodovou (lektorka programu Strážci Země v Arizoně, USA)
 • absolvovali jsme terénní konzultace s našim externím spolupracovníkem a odborníkem PhDr. Janem Činčerou
 • vyrobili jsme 90% pomůcek nezbytných pro program
 • propagovali jsme program na semináři Nové cesty 2011, Divizna
 • v září 2011 proběhlo v Sedmihorkách školení lektorů SEV Český ráj. Školení provedl osobně Bruce Johnson (mezinárodní koordinátor, spolu se Stevem van Matrem se podílel na vzniku všech nabízených programů Výchovy o Zemi)
 • připravovali jsme se na novou E.M. laboratoř - zadali jsme projekt
 • PhDr. J. Činčera, PhD. vytvořil na základě konzultací s B.Johnsonem speciální evaluační nástroj jen pro program Strážci Země

ROK 2012 

 • vyrobili jsme a zkompletovali všechny pomůcky a materiály na spuštění programu
 • v dubnu byly všechny mateiály a podklady přeloženy do češtiny
 • nadabovali jsme DVD s ceremoniály, které jsou součástí programu
 • vybrali jsme a zaahájili spolupráci se čtyřmi pilotními třídami
 • v lednu jsme stanovili evaluační plán
 • do března jsme testovali evaluační nástroje na testovacím vzorku
 • v dubnu proběhla schůzka s vybranými pedagogy ohledně účasti na programu
 • v květnu jsme poprvé spustili v ČR program Strážci Země
 • v květnu prošly programem dvě pilotní třídy
 • na základě sběru dat vytvořil PhDr.J.Činčera, PhD. první evaluační zprávu
 • v srpnu proběhla další schůzka s vybranými pedagogy
 • v srpnu a září proběhla další fáze překladu tzv. zpětný překlad
 • v září jsme prezentovali program na Veletrhu EVP 2012 Jeseníky, Pavučina, a v říjnu na semináři Nové cesty 2012, Sedmihorky, Divizna
 • v říjnu jsme otestovali program na dalších dvou třídách
 • v období listopad a prosinec proběhl sběr dalších dat a analýza programu (lektorské dovednosti, reakce účastníku, jak zvýšit efektivitu a plynulost programu)
 •  práce na zpětném překladu s M. Mayersem (IEE)
 • na podzim jsme začali s přípravou nové E.M. laboratoře 

 

ROK 2013

 

 • dokončili jsme finální podobu Laboratoře E.M. (speciální místnost, ve které se odehrávají ceremoniály související s programem)
 • podařilo se vytisknout tři publikace související s programem – jedná se o tituly: Procházky po Zemi, Pojmové cesty, Strážci Země
 • máme za sebou úspěšný seminář pro pedagogy na téma Strážci Země (duben 2013)
 • máme kompletně připraveny všechny pomůcky pro program nezbytné
 • jsme připraveni přijmout zájemce o program 
Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |