Vítáme Vás na stránkách Střediska ekologické výchovy Český ráj

 
 

Kdo jsme?

Naše organizace vznikla na přelomu roku 2004 a 2005 jako sdružení právnických osob - konkrétně tří základních organizací Českého svazu ochránců přírody. V roce 2017 došlo k úpravě právní subjektivity a Středisko ekologické výchovy Český ráj se stalo zapsaným spolkem.

Naším posláním je prostřednictvím ekologické výchovy motivovat společnost k udržitelnému způsobu života a úctě k přírodě. Středisko sídlí v Sedmihorkách, kde provozujeme ekocentrum s jednodenními i pobytovými ekologickými výukovými programy. Úzce spolupracujeme s kempem Sedmihorky, jehož prostory ke své činnosti v současnosti využíváme.

Co nabízíme?

  • Mateřským, základním i středním školám nabízíme ekologické výukové programy. Díky úzké spolupráci s kempem Sedmihorky můžeme mimo několikahodinových programů nabídnout i několikadenní pobytové bloky šité jednotlivým zájemcům „na míru". Programy probíhají po celý rok a kromě zážitků v přírodě hruboskalského skalního města se při nich můžete setkat i s koníky, kozami a dalšími obyvateli malé zvířecí farmy, která při ekocentru funguje. Při programech je kladen důraz na práci s prožitkem a zkušeností, smyslovým vnímáním a fantazií. Učí vnímat v souvislostech, podněcovat aktivitu a tvořivost. Programy jsou přizpůsobeny věku účastníků. Probíhají většinou v terénu, aby byl co nejvíce umožněn přímý kontakt s přírodou. Naši aktuální nabídku najdete zde.
  • Od října 2005 provozujeme Dětskou lesní naučnou stezku. Stezka je určena zejména pro děti, rozvíjí jejich smyslové vnímání a fantazii. Na zhruba 3 kilometrovém okruhu je připraveno 16 originálních zastavení. Více o stezce se dozvíte zde.
  • Pořádáme také pravidelné akce pro veřejnost. Exkurze, besedy, přednášky nebo dílny probíhají po celý rok. Mezi nejnavštěvovanější akce pro veřejnost patří prázdninové ekodny. Ty Středisko ekologické výchovy Český ráj pořádá již několik pravidelně během letních prázdnin. Ekodny jsou zaměřeny především na rodiny s dětmi a všichni si během nich mohou vyzkoušet celou řadu znalostí a dovedností týkajících se především přírody Českého ráje. Informace o aktuálních akcích najdete zde.
Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |