Ekovýchova v Českém ráji

Projekt OP VK - Ekologická výchova v Českém Ráji

 

Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Ekologická výchova v Českém Ráji

Projekt „Ekovýchova v Českém ráji“, na který se nám podařilo získat finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl k 30.9. 2013 zdárně ukončen.


Projekt je zaměřen do oblasti rozvoje lidských zdrojů, přesněji do oblasti základního školství - přináší nové možnosti výukových metod, doplňuje vzdělávací osnovy základních škol o nové programy orientované na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu žáků základních škol.

 

Projekt má dva hlavní výstupy:

Díky realizaci projektu jsme vytvořili a nabízíme  dvanáct nových výukových programů určených pro základní školy. Nově vytvořené výukové programy jsou zaměřeny na aktuální environmentální témata s využitím potenciálu a atraktivity unikátní přírody Českého ráje. Nové programy jsou zpracovány do tří základních témat:

Geopark Český ráj - 4 nové programy: "Geopark Český ráj - seznamte se"; "Kameny a kamínky"; "Já s písničkou jdu jako ptáček"; "Výprava na dno moře"

Živá příroda na dotek - 4 nové programy: "Na návštěvě u žížal"; "Tajemný svět hmyzích společenstev"; "Žába skáče po blátě"; "Motýlí kouzla"

Přátelství lidí s krajinou - 4 nové programy: "Ateliér Příroda"; "Vlnění"; "Cesta za papírem"; "Já mám koně, vraný koně"

V další části projektu se nám po třech letech práce zdařilo  přenesení programu Earthkeepers (Strážci Země) do České republiky a jeho uzpůsobení na zdejší podmínky. Program Earthkeepers vznikl ve Spojených státech v rámci proudu environmentální výchovy Earth education (Výchova o Zemi) a brzy se začal rozšiřovat do dalších zemí světa. SEV Český ráj se tak stává jediným střediskem ekologické výchovy v České republice, které program Strážci Země nabízí.

Více se dozvíte v sekci Strážci Země

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |