Strážci Země - aktuality

Premiéra programu Strážci Země
07.06.2012 15:05

 

Proběhlo první testování

 

Ve dnech 16. - 18. 5. a 30. 5. -1. 6. proběhly v našem ekostředisku dva pilotní testy amerického programu s názvem Strážci Země (Earthkeepers). Jedná se o výjimečnou událost, protože program byl uskutečněn v České republice vůbec poprvé - v ostatních střediscích není nabízen. Převzetí programu Strážci Země do České republiky je jednou z klíčových aktivit projektu „Ekovýchova v Českém ráji“, který byl podpořen z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Příprava a implementace programu trvala více než rok a půl. Naši lektoři byli proškoleni přímo Brucem Johnsonem, pracovníkem organizace IEE a jedním z tvůrců programu Strážci Země. Na převzetí programu s námi také spolupracuje odborník na environmentální výchovu PhDr. Jan Činčera, který se podílí hlavně na jeho evaluaci.

První dva realizované programy absolvovaly 6. třída ze ZŠ 28. října v Turnově a 5. třída z Jenišovic. Program je určen právě pro tuto věkovou skupinu. Na základě sebraných a vyhodnocených dat z celého vzorku (celkem 6 pilotních tříd, zatím máme 2) proběhne analýza efektivity programu a zároveň komparace postojů k životnímu prostředí českých dětí s dětmi z ostatních zemí, kde je program realizován (USA, Čína, Japonsko, Finsko, Španělsko aj.). První zpětné vazby hodnotí program jako zajímavý, zábavný a přínosný. Na detailnější a průkaznější výsledky si ještě musíme počkat.

Počasí nám celkem přálo - ani moc nepršelo. Program se odehrává z velké části venku a

některé aktivity jsou náročné na terénní přípravu. Osvědčilo se mít vše organizačně a logisticky podchycené.

Účastníci prošli dva a půl denní přípravou na cestě stát se Strážcem Země I. úrovně. Hravou formou jim byly vysvětleny základní ekologické principy (např. aktivita Úžasný Zeměkousek, Kontrola propojení či Schránky času) a smyslově představen přírodní svět (Procházky po zemi, magické místo, roční období). Všichni účastníci získali první dva klíče K a E. Zbylé dva klíče Y a S získají zpět doma a ve škole. Všichni vyplnili sliby, jak zmírnit svůj negativní vliv na Zemi a teď je jen na nich, zda je splní. Pokud ano, dostanou poslední dva klíče a odkryjí tajemství jménem E. M.

Lektoři získali cenné zkušenosti, které jim pomohou v příštím testovacím běhu ještě zlepšit svůj lektorský výkon a zefektivnit průběh programu. Komunikace a spolupráce s učiteli byla dynamická a výborná.

Další adepty na Strážce Země přivítá naše středisko na podzim.

Fotografie z průběhu programů si můžete prohlédnout zde

Strážci země
10.03.2012 16:04

Pilotní spuštění programu Strážci Země

 

Program Strážci Země bude poprvé realizován 16. -18. 5.2012 v Sedmihorkách.

V současnosti probíhá kontaktování vybraných škol a učitelů.

Po roce a půl přípravy pomůcek a práci na překladech se už úspěšně blížíme k prvnímu oficiálnímu spuštění tohoto exkluzivního programu. Naše středisko zatím jako jediné v ČR nabízí tento program.

Více v sekci Program Strážci Země

 

Testování evaluačního dotazníku
26.01.2012 19:54

Během prosince 2011 a začátku ledna 2012 proběhlo první otestování evaluačního dotazníků s dobrovolníky ve věku 10-12 let. Program Strážci Země je určen právě pro toto období. Evaluací programu se zabývá náš externí konzultant PhDr. Jan Činčera. Evaluační nástroj vytvořil společně s Brucem Johnsonem. Evaluace je zaměřena jak na znalostní, tak především i na postojovou část. První sběr dat odhalil jisté nedostatky dotazníku. Na jejich odstranění a celkovém zefektivnění se pracuje v současnosti. V únoru by měla být otestována druhá verze evaluačního nástroje určený speciálně pro program Strážci Země.

Dokončení překladové části
18.01.2012 19:54

Koncem ledna bude dokončena první fáze překladu z angličtiny do češtiny. Jedná se o tři knihy, které se zabývají jak obecnou a teoretickou částí Výchovy o Zemi, tak konkrétním postupem, jak realizovat program Strážci Země. Jedná se o velmi specifický text. Na jeho preciznosti stojí úspěšnost programu. Po této fázi začne tzv. zpětný překlad z češtiny do angličtiny. Tento překlad se poté porovná s originálním zněním. Na základě analýzy textu se vyhodnotí zdařilost překladu, popřípadně se doporučí přepracovat. Doufáme, že překlady budou v pořádku a to co nejdříve, aby už mohli jít do tisku. Do rukou zájemců programu Strážci Země a environmentálního směru Výchovy o Zemi.

Originální učební materiál a pomůcky z IEE
30.09.2011 19:54

SEV Český ráj vlastní od září 2011 originální pomůcky objednané a dovežené z USA z Institutu pro Výchovu o Zemi. Celková objednávka a následné vyřizování s celní poštou v Praze byla jedna velká zkušenost, kterou bychom už asi nechtěli zažít :-) Ale originální učební materiál máme a první pilotní účastníci budou tak první v ČR, kdo je získá.

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |