O lesních mateřských školkách

Historie lesních mateřských škol

 

Myšlenka „s dětmi venku za každého počasí“ má dlouhodobou tradici ve skandinávských zemích. Pojem lesní mateřská škola se objevil v roce 1954 v Dánsku. V Německu se lesní MŠ šíří od roku 1993, dnes jich jsou tisíce. Lesní MŠ existují také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, USA nebo v Japonsku. Dětský lesní klub Skaláček vychází ze zkušeností českých lesních MŠ, které převážně v Praze fungují dva roky. O výměnu zkušeností a neustálé vzdělávání se stará Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ).

Myšlenka lesní mateřské školy

Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka – trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. Děti najdou v přírodě to, co právě potřebují. Přeskakují překážky, běhají a lezou tam, kam si ještě troufnou. Kdo potřebuje chvilku klidu, najde si tiché místo, odkud může pozorovat ptáky ve větvích nebo pilné mravence.

Pedagogové připravují program, který přirozeně navazuje na roční období a místo, které se pro daný den stává učebnou pod širým nebem.

Pomůckami jsou často přírodniny - klacík jako tužka na kreslení v písku, kamínky jako hudební nástroj nebo počitadlo. Děti mohou poznávat všemi smysly.

Proč dát dítě do lesní mateřské školy

  • Bezprostřednost - dítě poznává svět bezprostředně, nikoli skrze nástroje a napodobeniny - hračky, knížky, hřiště, dospělé vysvětlování. Má živý kontakt se světem, který je základem zdravé lidské psychiky.

  • Zdraví - dítě si při celoročním pobytu na čerstvém vzduchu přirozeným způsobem posiluje fyzické zdraví. Rozvíjí svou imunitu stejně silně jako hrubou i jemnou motoriku.

  • Svoboda - dítěti je vytvořen prostor pro rozvíjení jeho vlastní iniciativy. Není zavaleno permanentním programem natolik, že by se postupně naučilo pouze vykonávat návrhy cizích lidí.

  • Respekt - protože děti fungují v kolektivu, jsou zároveň vedeny i k respektu druhých členů skupiny. Učí se úctě k individualitě vlastní i cizí.

  • Samostatnost - dítě je v lese vedeno přirozeně k samostatnosti. Rozvíjí své schopnosti a dovednosti, aniž by o tom vědělo.

  • Úcta k přírodě - dítě zažívá existenci v prostředí, které ho přesahuje. Není to prostor uzavřených čtyř stěn, které lze po nějaké době poznat a ovládnout. Tím v něm vzrůstá i úcta k prostředí, ve kterém žije. Poznává, že přírodě nevládne a není středem světa, ale že je jeho přirozenou a důležitou součástí.

Legislativa

 

Lesní mateřská škola nemůže být v současné době zařazena do rejstříku škol a pohybuje se tedy v legislativním vakuu neziskové činnosti. Proto zatím v České republice nenalezneme lesní mateřskou školu ale „dětský klub“, či „lesní klub“." V takovém případě nejsou státní orgány (např. krajské hygienické stanice) ze zákona povinné tyto subjekty dozorovat.

Zároveň to však také znamená, že nyní nemohou být lesní MŠ finančně dotovány státem, jako je tomu u mateřských škol registrovaných u MŠMT. Provoz lesní mateřské školy proto v současné době zcela hradí rodiče.

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |