Pedagogická koncepce

Lesní klub Skaláček 

 

 

 

 

 

Cílem našeho klubu je, aby děti vnímaly přírodu jako primárně přirozené prostředí. Místo kde se cítí dobře, umí se v něm bezpečně pohybovat a využívat jeho předností. Vycházíme z předpokladu, že čím lépe dítě pozná přírodu, tím více ji v dalším životě vyhledává a vybudovaný užší vztah i nadále upevňuje.

Pomocí hry, experimentování a pozorování vedeme děti k originálním způsobům řešení situací, a tím i samostatnému řešení situací to v dětech podporuje schopnost samostatnějšího myšlení, zlepšuje adaptibilitu , ochotu spolupracovat, zvyšuje sebevědomí a hlavně rozvíjí svět  fantazie a představ.   

Pro možnosti individuálního přístupu a reagování na potřeby a možnosti každého dítěte, pracujeme v našem klubu se skupinou maximálně 16 dětí. O tyto děti pečují dva průvodci.

Njemensi deti u prasatka

Stejně jako státní školky, i náš lesní klub, má vypracovaný vzdělávací program, který vychází z Rámcového vzdělávací programu. Tento program jasně stanoví cíle, které by mělo dítě před vstupem do školy splňovat.

   Stejně jako v běžné MŠ věnujeme předškolákům pozornost a zařazujeme činnosti určené k přípravě na ZŠ. Může jít o různé pracovní  listy, cílené zařazování „školních hodin“, nebo času, kdy děti tráví určitý čas v interiéru u stolu. Takové aktivity mohou usnadnit přechod do nového prostředí a přivykání novému způsobu práce.

 

   Vycházíme z:

  • Intuitivní pedagogiky

http://inovativnivzdelav.czani/             

  • Přírodní pedagogiky Rudolfa Hetticha   

https://www.lesnims.cz/vzdelavani/prirodni-pedagogika-zakladni-kurz.html

 

Přílohy

Název Popis odkaz
Vzdělávací program 452 kB
Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |