1. stupeň základních škol

Naše nabídka ekologických výukových programů:

Čtvero ročních období

Délka programu: 1,5 hodiny
Období: ve 4 variantách – jaro, léto, podzim a zima
Místo: u Vás ve třídě nebo v Ekocentru Sedmihorky
Vnitřní i venkovní varianta programu
RVP: Člověk a příroda; Místo, kde žijeme; Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody

zvětšit obrázekdalší fotografie

Program je zaměřen na děje probíhající v přírodě během celého roku a jeho cílem je budovat kladný citový vztah dětí k přírodě. Děti se dovídají o změnách v přírodě, závislých na střídání ročních období a zahrají si tématické hry ke konkrétnímu ročnímu období. Program je připraven ve dvou variantách a lze ho realizovat uvnitř i venku v přírodě – dle dohody.

Cena: 30 Kč/žák

Čuchy, mrky, sluchy, ňami

Délka programu: 1,5 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě nebo v Ekocentru Sedmihorky
Vnitřní i venkovní varianta programu
RVP: Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody

zvětšit obrázekdalší fotografie

V tomto programu pomocí her prozkoumáme přírodu všemi svými smysly – čichem, sluchem, hmatem, zrakem i chutí. Budeme poslepu poznávat a zkoumat přírodniny, zahrajeme si sluchové a čichové pexeso, projdeme hmatovou stezku, vytvoříme výtvarnou stopu přírodních zvuků a další smyslové aktivity. Program je připraven ve dvou variantách a lze ho realizovat uvnitř i venku v přírodě – dle dohody.

Cena: 30 Kč/žák

Poznej svůj strom

Délka programu: 120 minut
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě nebo v Ekocentru Sedmihorky
Vnitřní varianta programu
RVP: Člověk a příroda; Místo, kde žijeme; Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody

zvětšit obrázekdalší fotografie

Žáci se během programu společně zamyslí nad svou představou, co je vlastně strom. Zahrají si smyslovou hru, ve které se seznámí s rozmanitostí plodů stromů. Naučí se rozeznat nejběžnější druhy našich listnatých stromů podle tvaru listů, siluety a plodu. Ve výtvarné části programu si takový strom vytvoří z papíru. Také se dozvědí o nejdůležitějších funkcích stromů v přírodě.

Cena: 40 Kč/žák

 

Poznej svůj strom

Délka programu: 120 minut
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Vnější varianta programu
RVP: Člověk a příroda; 
Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody; Místo, kde žijeme

zvětšit obrázekdalší fotografie

Žáci se během programu seznámí s nejstarším exemplářem dubu letního v Českém ráji. Provedou měření jeho kmene a budou porovnávat svoje tělo s tělem stromu. Zahrají si zážitkovou hru „Poznej svůj strom“ a naučí se rozeznávat nejběžnější druhy našich listnatých stromů podle tvaru listů a struktury kůry. Seznámí se také s druhy jehličnanů, rostoucími v Českém ráji a budou porovnávat jejich plody (šišky). V závěru programu se podívají „magickým okem“ do korun stromů a zjistí, že jsou tajným kódem propojeni v tajemné pavučině života.

Cena: 40 Kč/žák

Voňavý svět bylinek

Délka programu: 1,5 hodin
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě nebo v Ekocentru Sedmihorky
Program uvnitř
RVP: Člověk a příroda; Člověk a jeho zdraví
 Rozmanitost přírody

zvětšit obrázekdalší fotografie

Zábavnou formou budeme objevovat pestrost rostlinného světa. Dozvíme se o významu a využití rostlin člověkem. Program je spojený s ochutnávkou bylinných čajů, které si děti sami uvaří.

Cena: 40 Kč/žák

Mazlíci a havěť

Délka programu: 1,5 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě nebo v Ekocentru Sedmihorky
Program uvnitř
RVP: Člověk a společnost; Člověk a příroda; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho svět

zvětšit obrázekdalší fotografie

V programu se budeme věnovat zvířatům, která s námi mohou žít doma. Ujasníme si rozdíl mezi hospodářskými zvířaty a domácími mazlíčky. Seznámíme se s několika druhy zvířat, která možná nejsou tak obvyklá, ale o to zajímavější. Povíme si o jejich nárocích, dozvíme se, jak se o které zvíře postarat a jak jim můžeme co nejvíc zpříjemnit život s lidmi. Popovídáme si také o tom, jaká zvířata chovají doma děti.

Cena: 30 Kč/žák

Dětská lesní naučná stezka Sedmihorky

Délka programu: 3 hodiny
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku

RVP: Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody

zvětšit obrázekdalší fotografie

Vycházka s průvodcem na lesní naučné stezce. Stezka je dlouhá cca 3 km a najdete na ní 16 hravých zastavení. Děti dostanou tištěného průvodce stezkou – pracovní list, kam si zapisují svá pozorování a splněné úkoly.

Je nutné mít vhodné oblečení, pevná obuv a pláštěnka - program probíhá v každém počasí. S sebou je také nutno mít tužku.

Cena: 40 Kč/žák

Cesta k vodě

Délka programu: 2 – 3 hodiny
Období: jaro, léto, podzim
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku, za každého počasí
RVP: Člověk a jeho zdraví; Člověk a příroda
Člověk a jeho svět; Místo,kde žijeme

zvětšit obrázekdalší fotografie

Voda – kolébka života, proměnlivá a nepostradatelná. Vycházka kolem pramenů, potoka a rybníka. Poznáváme přitom vlastnosti vody a její obyvatele – měříme PH a tvrdost vody, lovíme a určujeme organismy ve vodě žijící…

Cena: 40 Kč/žák

Proč ta sova tolik houkala

Délka programu: 2,5 hodiny
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program uvnitř a venku
RVP: Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody

zvětšit obrázekdalší fotografie

Noční expedice do skalního města za houkáním sov. Nejprve si v klubovně povídáme o tom, jak se chovat v noci v lese, zvláště když naše expedice míří do přírodní rezervace Hruboskalsko. Seznámíme se s zvuky nočního lesa, učíme se hlasy „nočních“ zvířat, zvláště pak sov. Pak odcházíme do skalního města. Je tma a sovy jsou dobře slyšet. Odpovídáme jim, počítáme, kolik jich je a opět nasloucháme zvukům nočního lesa. Nebojíme se – jen trochu... Domů se vracíme jako myšky - v dálce houká vlak...

Večerní program - vhodné pro ubytované v kempu.

Cena: 40 Kč/žák

Stezka pro pidilidi

Délka programu: 1 – 1,5 hodiny
Období: jaro – podzim
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku
RVP: Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody

zvětšit obrázekdalší fotografie

Děti si během tohoto zážitkového programu vyzkouší roli tvůrce naučné ministezky pro lesní pohádkové bytosti. Program rozvíjí fantazii, empatii, pozorovací a vyjadřovací schopnosti dětí.

Cena: 30 Kč/žák

Jak chutná jaro

Délka programu: 1,5 – 2 hodiny
Období: jaro
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku a uvnitřRVP: Člověk a příroda; Člověk a jeho zdraví; Rozmanitost přírody

zvětšit obrázekdalší fotografie

Děti se seznámí s jarní květenou Hruboskalska, naučí se poznávat základní druhy na jaře kvetoucích rostlin a vytvoří si vlastní bylinnou čajovou směs, kterou mohou ochutnat.

Cena: 30 Kč/žák

Máme rádi zvířata

Délka programu: 1 – 1,5 hodiny
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku
RVP: Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody; Člověk a společnost

zvětšit obrázekdalší fotografie

Návštěva zvířátek žijících na našich pastvinách. Setkáváme se s poníky, kozami a ovečkami. Učíme se zvířecí řeči, poznáváme jak zvířátka žijí, hladíme a krmíme je. Zkoušíme je malovat a modelovat z jílu a přitom si vyprávíme o našich domácích zvířátkách, která máme doma.

Cena: 30 Kč/žák

Lesní drobotina  

 


Období: jaro - pozim
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku
RVP: Rozmanitost přírody

zvětšit obrázekdalší fotografie

Společně se vypravíme do lesa na návštěvu za jeho drobnými a nenápadnými obyvateli. Pokusíme se je vypátrat v lesním podrostu a v půdě pod našima nohama. Určíme je podle klíče a zkusíme si je nakreslit. Budeme porovnávat druhy bezobratlých na různých lokalitách.

 

Cíle: 
1. Žáci vyjmenují alespoň 3 druhy půdních bezobratlých.
2. Žáci popíší pozorovaného živočicha.
3. Žáci porovnají četnost druhů bezobratlých na různých lokalitách.

Cena: 40 Kč/žák

 

 

^ Zpět na začátek ^

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |