1. stupeň zš

Výprava na dno moře

Délka programu: 4 hodiny
Období: jaro, léto, podzim
Místo: pouze v ekocentru Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Obrázek

Kdo postavil skalní město?

 Výprava na dno moře je čtyřhodinová exkurze do pískovcového skalního města. Během cesty se žáci u konkrétních jevů seznámí se vznikem pískovcového skalního města a původním rázem krajiny. Vlastním zkoumáním účastníci objeví vlastnosti pískovce. Pomocí pozorování v terénu a doprovodných aktivit získají ucelenější představu o významu tohoto geologicky unikátního místa. Při hledání stop člověka z doby kamenné i bronzové žáci zažijí putování časem - zpět do pravěku. Na příkladu pískovcového skalního města se naučí chápat význam krajiny v přírodním, kulturním i historickém kontextu.

Program je určen pro 3.-5. třídu.

Cena: 90Kč/žák

Za zvířátky do ohrádky

Délka programu: 1 – 1,5 hodiny
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody; Člověk a společnost

Obrázek

Návštěva zvířátek žijících na našich pastvinách. Setkáváme se s poníky, kozami a ovečkami. Učíme se zvířecí řeči, poznáváme jak zvířátka žijí, hladíme a krmíme je. Dozvíme se, v jakých rodinách zvířata žijí, jak se jim žije spolu s lidmi, zazpíváme si písničku se zvířecí tématikou. 

Na pastvinách bývá často hodně bláta, přizpůsobte tomu svou obuv a oblečení. Pro zvířata můžete dovézt suché pečivo, mrkev či jablka.

Cena: 60 Kč/žák

Havěť sedmihorská

Délka programu: 120minut
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program probíhá venku i uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho svět

Obrázek

Program je kombinací programů Za zvířátky do ohrádky a Mazlíci a havěť. Děti se během programu seznámí jak s hospodářskými zvířaty na pastvině, tak s domácími mazlíčky a exotickými zvířaty.

Společně si popovídáme o potřebách zvířat, která žijí pohromadě s lidmi. Seznámíme se s několika druhy exotických zvířat, která možná nejsou tak obvyklá, ale o to zajímavější. Povíme si o jejich nárocích, dozvíme se, jak se o které zvíře postarat a jak jim můžeme co nejvíc zpříjemnit život s lidmi. Popovídáme si také o tom, jaká zvířata chovají doma děti.

Následně navštívíme zvířátka, žijící na našich pastvinách. Setkáme se s poníky, kozami a ovečkami. Učíme se zvířecí řeči, poznáváme jak zvířátka žijí, hladíme a krmíme je. Dozvíme se, v jakých rodinách zvířata žijí, jak se jim žije spolu s lidmi, zazpíváme si písničku se zvířecí tématikou.

Na pastvinách bývá často hodně bláta, přizpůsobte tomu svou obuv a oblečení. Pro zvířata můžete dovézt suché pečivo, mrkev či jablka.

Cena: 90kč/žák

Mazlíci a havěť

Délka programu: 1,5 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě nebo v Ekocentru Sedmihorky
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost; Člověk a příroda; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho svět

Obrázek

 Žáci se v programu setkají se zvířaty, která s námi mohou žít doma (tzv. pets, mazlíčci). Seznámíme se s několika druhy zvířat, která možná nejsou tak obvyklá, ale o to zajímavější. Povíme si o jejich nárocích, dozvíme se, jak se o které zvíře postarat a jak jim můžeme co nejvíc zpříjemnit život s lidmi. Popovídáme si také o tom, jaká zvířata chovají doma děti a jaké jsou zásady správné péče o zvířata.

Cena: 60 Kč/žák

Čuchy, mrky, sluchy, ňami

Délka programu: 1,5 hodiny
Období: celoročně
Místo: v Ekocentru Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody

Obrázek

V tomto programu pomocí her prozkoumáme les všemi smysly – čichem, sluchem, hmatem, zrakem i chutí. Po hmatu budeme poznávat přírodniny, procvičíme si ostříží zrak, uši nastražíme při hře na jelena a rysa, vytvoříme si vlastní lesní parfém a budeme hádat tajemnou lesní chuť.

Program je vhodný pro 1.-3.třídu.

Cena: 60 Kč/žák

Vlnění

Délka programu: 2 - 2,5 hodiny, program lze upravit dle dohody
Období: celoročně
Místo: v Ekocentru Sedmihorky
Program probíhá venku i uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

Není ovečkám zima? Práce s vlnou je prima! 

 Žáci v úvodu programu navštíví ovečky v ohradě, pohladí si je a nakrmí, budou si moci vyzkoušet, jak hřejivá je vlna, kterou na sobě ovce nosí. Dozvědí se, jak funguje ovčí rodina a jaký je význam ovcí pro člověka. V další části programu se žáci seznámí s celým procesem zpracování ovčí vlny, od ostříhání až po hotový vlněný výrobek. Některé etapy zpracování (česání, plstění) si sami vyzkouší a z programu si odnesou vlastnoručně vyrobenou vlněnou drobnost.

Cena: 80Kč/žák

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |