Střední školy

Čteme historii z pískovce

Délka programu: 2,5 - 3 hodiny
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Lidé a čas, Rozmanitost příroy

Obrázek

NOVINKA!

Během vycházky Hruboskalským skalním městem se dozvíme nejen o počátcích jeho osídlení lidmi po skončení poslední doby ledové, ale i nejnovější informace o geologickém vývoji skalního města.

Cena: 60kč/žák

Po naučné stezce Hruboskalskem

Délka programu: 4- 5 hodin
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku

Obrázek

Vycházka s průvodcem po naučné stezce Hruboskalskem, doplněná o odborný výklad a zajímavé aktivity tématicky se dotýkající naučných bodů stezky. Stezka je dlouhá cca 7,5km a najdete na ní 16 zastavení, věnovaných vzniku pískovcových skalních měst, jejich fauně, flóře, historii užívání, pramenům a krajině jako celku. Po dohodě možno udělat pauzu v arboretu.

Cena: 60 Kč/student

Stromy a my

Délka programu: 2 - 3 hodiny
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku

Obrázek

Stromy jsou největší organismy na Zemi. Nezasluhují si od nás více pozornosti? Chodíme kolem nich, ale moc si jich nevšímáme… Povídání o stromech spojené s návštěvou arboreta na Bukovině.

Cena: 50 Kč/student

Plast je past

Délka programu: 1,5 hod promítání + 2 hodiny workshop
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky nebo u vás ve škole
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Obrázek

NOVINKA!

Program je úzce spjat s promítáním dokumentárního filmu Oceán plastů z produkce Greenpeace, který se nadměrné produkci plastů a jejího působení na přírodu věnuje. Na něj navazuje prezentace s návrhy ekologicky šetrnějšího spotřebitelského chování a workoshop, při kterém si žáci vyrobí kreativní výrobky z odpadových plastů, které si sami přinesou.

Program je vhodný pro pobyty. Je možné též objednat program s předchozím samostatným promítáním ve škole (film lze zapůjčit).

Cena: 50 Kč/student

Palmový olej v našich životech

Délka programu: 2 – 3 hodiny
Období: celoročně
Místo: ve třídě nebo v Ekocentru Sedmihorky
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví

Obrázek

NOVINKA!

Žáci se v programu dozvědí o problematice produktu palmy olejné a pojmenují všech aspekty, které palmoolejný průmysl provázejí. Pokusí se interpretovat nabyté informace, utvoří si vlastní názor a zaujmou stanovisko jako spotřebitelé produktů, které palmový olej obsahují.

 

Cena: 50kč/student

Proč ta sova tolik houkala?

Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program probíhá venku i uvnitř

Obrázek

Večerní program – vhodné pro ubytované v kempu.

Noční expedice do skalního města za houkáním sov. Nejprve si v klubovně popovídáme o tom, jak se chovat v noci v lese, zvláště když naše expedice míří do přírodní rezervace Hruboskalsko. Seznámíme se s zvuky nočního lesa, učíme se hlasy „nočních“ zvířat, zvláště pak sov. Nakonec odcházíme do skalního města. Je tma a sovy jsou dobře slyšet. Odpovídáme jim, počítáme, kolik jich je a opět nasloucháme zvukům lesa. V tichosti a s pokorou se vracíme zpátky domů.

Cena: 50 Kč/student

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |