Střední školy

Po naučné stezce Hruboskalskem

Délka programu: 4- 5 hodin
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku

Obrázek

Vycházka s průvodcem po naučné stezce Hruboskalskem, doplněná o odborný výklad a zajímavé aktivity tématicky se dotýkající naučných bodů stezky. Stezka je dlouhá cca 7,5km a najdete na ní 16 zastavení, věnovaných vzniku pískovcových skalních měst, jejich fauně, flóře, historii užívání, pramenům a krajině jako celku. Po dohodě možno udělat pauzu v arboretu.

Cena: 90 Kč/student

Čteme historii z pískovce

Délka programu: 3 hodiny
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Lidé a čas, Rozmanitost příroy

Obrázek

 

Během vycházky Hruboskalským skalním městem se dozvíme nejen o počátcích jeho osídlení lidmi po skončení poslední doby ledové, ale i nejnovější informace o geologickém vývoji skalního města.

Cena: 90kč/žák

Sinice v rybníce

Délka programu: 5 hodin
Období: celoročně mimo zimu
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program probíhá venku i uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

 

Tento celodenní program je rozdělen na dopolední a odpolední blok. V dopoledním bloku programu se žáci seznámí s vlastnostmi sinic a jejich funkcí v ekosystémech. V terénu si sami zkusí výlov fyto a zooplanktonu z lokalit různých typů. Z nalovených vzorků si pak vytvoří mikroskopický preparát a na vlastní oči se přesvědčí, jací zástupci planktonu žijí ve vybraných lokalitách. Zároveň se seznámí se situací, ve které se vybrané vodní lokality nachází a jak se navzájem ovlivňují. Ve třetím bloku programu se žáci hlouběji ponoří do problému periodického přemnožování sinic na navštívených lokalitách. Pomocí hry v rolích definují faktory, které ovlivňují kvalitu vody na lokalitách a jejich vliv na přemnožování sinic a společně se pokusí navrhnout možná dílčí řešení, která by vedla ke stabilnější rovnováze rybničních ekosystémů.

Tento program byl vytvořen za podpory Ministerstva životního prostředí.

Cena: 150 Kč/student

Plast je past

Délka programu: 1,5 hod promítání + 2 hodiny workshop
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky nebo u vás ve škole
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Obrázek

V programu žáci nejprve shlédnou film Oceán plastů z produkce organizace Greenpeace. Poté se zabývají vlastní produkcí plastových obalů a společně se zamýšlejí nad tím, jak množství odpadů redukovat a proč. Součástí programu je prezentace obsahující tipy a doporučení, jak produkci plastových odpadů zmenšit.

Program je vhodný pro ubytované kolektivy. Promítání filmu může proběhnout večer před samotným programem, což doporučujeme. Je možné též objednat program s předchozím samostatným promítáním ve škole (film lze zapůjčit).

Cena: 70 Kč/student

Palmový olej v našich životech

Délka programu: 2 – 3 hodiny
Období: celoročně
Místo: ve třídě nebo v Ekocentru Sedmihorky
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví

Obrázek

Žáci se v programu dozvědí o problematice produktu palmy olejné a pojmenují všech aspekty, které palmoolejný průmysl provázejí. Pokusí se interpretovat nabyté informace, utvoří si vlastní názor a zaujmou stanovisko jako spotřebitelé produktů, které palmový olej obsahují.

 

Cena: 60kč/student

Vlnění

Délka programu: 2 hodiny nebo dle domluvy
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program probíhá venku i uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

aneb Není ovečkám zima? Práce s vlnou je prima…

Účastníci v úvodu programu navštíví ovečky v ohradě, pohladí si je a nakrmí, budou si moci vyzkoušet, jak hřejivá je vlna, kterou na sobě ovce nosí. Dozvědí se, jak funguje ovčí rodina a jaký je význam ovcí pro člověka. V další části programu se žáci seznámí s celým procesem zpracování ovčí vlny, od ostříhání až po hotový vlněný výrobek. Některé etapy zpracování (česání, plstění) si sami vyzkouší a z programu si odnesou vlastnoručně vyrobenou vlněnou drobnost.

 

 

Cena: 80kč/student

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |