2. stupeň základních škol

Naše nabídka ekologických výukových programů:

NOVINKA

Zvířata hýčkaná a nehýčkaná

Délka programu: 60/90 minut

 

 

Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky nebo Vaše škola
 

zvětšit obrázek

Beseda o tom, jak rozporuplný je náš vztah ke zvířatům. Krátký film studentům ukáže, že i zdánlivě "hloupá" zvířata jsou inteligentní a prožívají podobné potřeby a emoce jako my, přesto jsou v praxi degradována na neživé stroje. Studenti jsou vybídnuti k diskusi o tom, jaký způsob života vedeme, co znamená úcta k životu a co může jednotlivec v tomto směru udělat.

Program zajišťuje náš externí lektor Jakub Šiška, termíny rezervujte na tel.: 605180355 nebo mail: siskaja@seznam.cz.

Jakub Šiška je absolventem týdenního semináře na téma „Ochrana zvířat a vztah člověka ke zvířatům“ v rakouském Grazu, pořádaného spolkem Tierschutz im Unterricht, www.tierschutzimunterricht.org (ochrana zvířat ve vyučování), pod záštitou tamní univerzity.

Cena: 35 Kč / 40 Kč / žák

Ptačím světem

Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku
RVP: Rozmanitost přírody; Člověk a jeho svět; Člověk a příroda

zvětšit obrázekdalší fotografie

Co víme o životě ptáků? Budeme si povídat o jejich životním prostředí, zvycích, významu a užitečnosti. Naučíme se poznávat několik ptačích druhů nejen podle vzhledu, ale i podle zpěvu. Součástí programu je pozorovací vycházka do terénu, kde si pak pomocí dalekohledu a atlasu vyzkoušíme určování nejběžnějších druhů ptáků, kteří žijí v našem okolí.

Cena: 40 Kč/žák

Voňavý svět bylinek

Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: ve třídě nebo v Ekocentru Sedmihorky
Program venku i uvnitř
RVP: Člověk a příroda; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví

zvětšit obrázekdalší fotografie

Zážitkovou formou budeme objevovat pestrost rostlinného světa. Společně určíme druhy rostlin, které rostou v našem nejbližším okolí. Dozvíme se o významu a využití rostlin člověkem. Program je spojený s ochutnávkou bylinných čajů, které si děti samy uvaří. Program je připraven ve dvou variantách a lze ho realizovat uvnitř i venku v přírodě – dle dohody.

Cena: 40 Kč/žák

Čajovna

Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program uvnitř
RVP: Člověk a jeho svět; Člověk a společnost; Lidé a čas; Člověk a jeho zdraví

zvětšit obrázekedalší fotografie

Naše malá čajovna nabídne čaje téměř z celého světa s malou exkurzí do historie čajování a následným posezením nad konvičkou voňavého čaje v rozjímání či v družném rozhovoru. Na tento program může navazovat program další, zaměřený na základy etnické hudby nazvaný bubnovačka.

Večerní program - vhodné pro ubytované v kempu.

Cena: 60 Kč/žák

Bubnovačka

Délka programu: 1 - 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program uvnitř
RVP: Člověk a společnost; Člověk a jeho svět; Člověk a příroda

zvětšit obrázekdalší fotografie

Večerní program – vhodné pro ubytované v kempu, maximální počet účastníků 15. V pěkném prostředí společenské klubovny se zaposloucháme do rytmů a zvuků etnické hudby z celého světa a pokusíme se naučit pár jejích základních rytmů. Ty pak využijeme ve společné tvorbě hudby.

Večerní program - vhodné pro ubytované v kempu.

Cena: 40 Kč/žák

Po naučné stezce Hruboskalskem

Délka programu: 4 hodiny
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku
RVP: Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody; Člověk a společnost; Lidé a čas

zvětšit obrázekdalší fotografie

Vycházka s průvodcem po naučné stezce Hruboskalskem, doplněná o zajímavé aktivity a hry tématicky se dotýkající naučných bodů stezky. Stezka je dlouhá cca 5 km a najdete na ní 16 zastavení, věnovaných vzniku pískovcových skalních měst, jejich fauně, flóře, historii užívání, pramenům a krajině jako celku.

Cena: 50 Kč/žák

Cesta k vodě

Délka programu: 2 – 3 hodiny
Období: jaro, léto, podzim
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku
RVP: Člověk a jeho svět; Člověk a příroda; Místo, kde žijeme; Člověk a jeho zdraví

zvětšit obrázekdalší fotografie

Voda – kolébka života, proměnlivá a nepostradatelná. Vycházka kolem pramenů, potoka a rybníka. Poznáváme přitom vlastnosti vody a její obyvatele – měříme PH a tvrdost vody, lovíme a určujeme organismy ve vodě žijící…

Cena: 40 Kč/žák

Proč ta sova tolik houkala

Délka programu: 2,5 hodiny
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program uvnitř a venku
RVP: Rozmanitost přírody; Člověk a jeho svět

zvětšit obrázekdalší fotografie

Noční expedice do skalního města za houkáním sov. Nejprve si v klubovně povídáme o tom, jak se chovat v noci v lese, zvláště když naše expedice míří do přírodní rezervace Hruboskalsko. Seznámíme se s zvuky nočního lesa, učíme se hlasy „nočních“ zvířat, zvláště pak sov. Nakonec odcházíme do skalního města. Je tma a sovy jsou dobře slyšet. Odpovídáme jim, počítáme kolik jich je a opět nasloucháme zvukům lesa. V tichosti a s pokorou se vracíme zpátky domů.

Cena: 40 Kč/žák

Stezka pro pidilidi

Délka programu: 1 – 1,5 hodiny
Období: jaro – podzim
Místo: Ekocentrum Sedmihorky, les
Program venku
RVP: Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody

zvětšit obrázekdalší fotografie

Žáci si během tohoto zážitkového programu vyzkouší roli tvůrce naučné ministezky pro lesní pohádkové bytosti. Program rozvíjí fantazii,empatii, pozorovací a vyjadřovací schopnosti dětí.

Cena: 30 Kč/žák

Jak chutná jaro

Délka programu: 1,5 – 2 hodiny
Období: jaro
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku
RVP: Člověk a příroda; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví

zvětšit obrázekdalší fotografie

Žáci se seznámí s jarní květenou Hruboskalska, naučí se poznávat základní druhy na jaře kvetoucích rostlin a vytvoří si vlastní bylinnou čajovou směs, kterou mohou ochutnat.

Cena: 30 Kč/žák

^ Zpět na začátek ^

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |