Ateliér Příroda

Programy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

V netradičním prožitkovém a tvůrčím programu se žáci seznámí s výtvarným směrem zvaným land
art. Budou pracovat s přírodními materiály a učit se vnímat krásu přírody. Pomocí materiálů, které
si sami v přírodě najdou, budou rozvíjet svou fantazii a schopnost smyslového vnímání a výtvarného
vyjadřování. Vytvořená díla budou vyfocena. Další fází programu je fotografická dokumentace
výsledků jejich práce po uplynutí jednoho měsíce. Žáci tak uvidí, jak s jejich výtvory naložila příroda.

 

Program je určen pro 2.-5. třídu.

Období: celoročně

Délka programu: 1,5 - 2 hodiny

Místo konání: v Ekocentru Sedmihorky

Cena: 30Kč/žák

Maximální počet žáků: 25

 

Cíle:

  • žáci se seznámí s výtvarným směrem "land art"
  • žáci rozvinou svou environmentální senzitivitu
  • žáci vytvoří v přírodě vlastní výtvarné dílo

 

 

RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

 

 

 

 

Fotogalerie:

Geopark Český Ráj Geopark Český Ráj Geopark Český Ráj

Geopark Český Ráj Geopark Český Ráj

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |