Výprava na dno moře

Zpět na 1. stupeň zš

Výprava na dno moře

Délka programu: 4 hodiny
Období: jaro, léto, podzim
Místo: pouze v ekocentru Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

zvětšit obrázek

Kdo postavil skalní město?

 Výprava na dno moře je čtyřhodinová exkurze do pískovcového skalního města. Během cesty se žáci u konkrétních jevů seznámí se vznikem pískovcového skalního města a původním rázem krajiny. Vlastním zkoumáním účastníci objeví vlastnosti pískovce. Pomocí pozorování v terénu a doprovodných aktivit získají ucelenější představu o významu tohoto geologicky unikátního místa. Při hledání stop člověka z doby kamenné i bronzové žáci zažijí putování časem - zpět do pravěku. Na příkladu pískovcového skalního města se naučí chápat význam krajiny v přírodním, kulturním i historickém kontextu.

Program je určen pro 3.-5. třídu.

Hlavní sdělení:

Hruboskalské skalní město bylo, díky svému specifickému geologickému vývoji a geologické stavbě, po velmi dlouhou dobu pravěku osídleno našimi pravěkými předky, převážně lovci. Po krátkou dobu středověku a novověku bylo využíváno hlavně jako zdroj surovin, a následně si lidé uvědomili jeho přírodní a estetické hodnoty a začali ho chránit.

 

Cíle:

 

C1: Žáci vlastními slovy popíší vznik skalního pískovcového města.

C2: Žáci vlastním pozorováním a experimentem určí vlastnosti pískovce a vyjmenují nejméně 3 způsoby jeho využití.

C3: Žáci si uvědomí důležitost (význam) skalního města pro (život) zvířat i lidí a vyjmenují alespoň 3 jeho obyvatele .

C4: Žáci naleznou konkrétní stopy činnosti člověka ve skalním pískovcovém městě.

 

Program je určen pro 3.-5. třídu.

Maximální počet žáků: 25

Cena: 90Kč/žák

Přílohy

Název Popis odkaz
vndm-prac-list-mapa.pdf 512 kB
vndm-prac-list-text.pdf 1397 kB
Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |