Výprava na dno moře

Zpět na 1. stupeň zš

Výprava na dno moře

Délka programu: 3 hodiny
Období: jaro, léto, podzim
Místo: pouze v ekocentru Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

zvětšit obrázek

Kdo postavil skalní město?

Výprava na dno moře je 3hodinová exkurze do skalního pískovcového města. Během cesty se žáci u konkrétních jevů seznámí se vznikem pískovcového města a původním rázem krajiny. Vlastním zkoumáním účastníci objeví vlastnosti pískovce. Pomocí pozorování v terénu a doprovodných aktivit získají ucelenější představu o významu tohoto geologicky unikátního místa. Při hledání stop člověka z doby kamenné i bronzové žáci zažijí putování časem - zpět do pravěku. Na příkladu pískovcového skalního města se naučí chápat význam krajiny v přírodním, kulturním i historickém kontextu. Program je vhodný pro 3. - 5.třídu.

Cíle:

  •  Žáci vyjmenují a vlastními slovy popíší alespoň čtyři fáze vzniku skalního pískovcového      města
  •  Žáci vlastním pozorováním a experimentem určí vlastnosti pískovce a vyjmenují nejméně tři  způsoby jeho využití
  •  Žáci naleznou konkrétní stopy činnosti člověka ve skalním pískovcovém městě

Program je určen pro 3.-5. třídu.

Maximální počet žáků: 25

Cena: 60Kč/žák

Přílohy

Název Popis odkaz
vndm-prac-list-mapa.pdf 512 kB
vndm-prac-list-text.pdf 1397 kB
Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |