Sinice v rybníce

Zpět na 2. stupeň zš

Sinice v rybníce

Délka programu: 5 hodin
Období: celoročně mimo zimu
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program probíhá venku i uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

zvětšit obrázek

 

Tento celodenní program je rozdělen na dopolední a odpolední blok. V dopoledním bloku programu se žáci seznámí s vlastnostmi sinic a jejich funkcí v ekosystémech. V terénu si sami zkusí výlov fyto a zooplanktonu z lokalit různých typů. Z nalovených vzorků si pak vytvoří mikroskopický preparát a na vlastní oči se přesvědčí, jací zástupci planktonu žijí ve vybraných lokalitách. Zároveň se seznámí se situací, ve které se vybrané vodní lokality nachází a jak se navzájem ovlivňují. Ve třetím bloku programu se žáci hlouběji ponoří do problému periodického přemnožování sinic na navštívených lokalitách. Pomocí hry v rolích definují faktory, které ovlivňují kvalitu vody na lokalitách a jejich vliv na přemnožování sinic a společně se pokusí navrhnout možná dílčí řešení, která by vedla ke stabilnější rovnováze rybničních ekosystémů.

Program je vhodný pro žáky 8. a 9. ročníků

Tento program byl vytvořen za podpory Ministerstva životního prostředí.

 Cíle:

 

  1. žáci rozpoznají alespoň tři zástupce planktonu v naloveném vzorku
  2. Žáci vyjmenují alespoň tři aspekty, ovlivňující biologickou rovnováhu ve stojatých vodách
  3. žáci doporučí alespoň jedno dílčí řešení problému přemnožování sinic v Bažantníku

 

Cena: 150 Kč/žák

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |