Výprava na dno moře

Zpět na 2. stupeň zš

Výprava na dno moře

Délka programu: 3 hodiny
Období: jaro – podzim
Místo: v Ekocentru Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura

zvětšit obrázek

Kdo postavil skalní město?

Výprava na dno moře je 3hodinová exkurze do skalního pískovcového města. Během cesty se žáci u konkrétních jevů seznámí se vznikem pískovcového města a původním rázem krajiny. Vlastním zkoumáním účastníci objeví vlastnosti pískovce. Pomocí pozorování v terénu a doprovodných aktivit získají ucelenější představu o významu tohoto geologicky unikátního místa. Při hledání stop člověka z doby kamenné i bronzové žáci zažijí putování časem - zpět do pravěku. Na příkladu pískovcového skalního města se naučí chápat význam krajiny v přírodním, kulturním i historickém kontextu.

Cíle:

  •  Žáci vyjmenují a vlastními slovy popíší alespoň čtyři fáze vzniku skalního pískovcového      města
  •  Žáci vlastním pozorováním a experimentem určí vlastnosti pískovce a vyjmenují nejméně tři  způsoby jeho využití
  •  Žáci naleznou konkrétní stopy činnosti člověka ve skalním pískovcovém městě

Program je určen přepro dnostně 6. - 7. třídu.

Cena: 60Kč/žák

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |