Střední školy

Bubnovačka

Délka programu: 1 - 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program uvnitř

Obrázek

Večerní program – vhodné pro ubytované v kempu, maximální počet účastníků 15.

V pěkném prostředí společenské klubovny se zaposloucháme do rytmů a zvuků etnické hudby z celého světa a pokusíme se naučit pár jejích základních rytmů. Ty pak využijeme ve společné tvorbě hudby.

Cena: 50 Kč/student

Ptačím světem

Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: třída nebo Ekocentrum Sedmihorky
Program venku

Obrázek

Co víme o životě ptáků? Budeme si povídat o jejich životním prostředí, zvycích, významu a užitečnosti. Naučíme se poznávat několik zdejších typických ptačích druhů nejen podle vzhledu, ale i podle zpěvu. Součástí programu je krátká pozorovací vycházka do terénu.

Cena: 50 Kč/student

Cesta k vodě

Délka programu: 2 – 3 hodiny
Období: jaro - podzim
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku

Obrázek

Voda – kolébka života, proměnlivá a nepostradatelná. Vycházka kolem pramenů, potoka a rybníka. Poznáváme přitom vlastnosti vody a její obyvatele – měříme pH a tvrdost vody a určujeme organismy ve vodě žijící…

Cena: 50 Kč/student

Ateliér Příroda

Délka programu: 1,5 - 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: v Ekocentru Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

V netradičním prožitkovém a tvůrčím programu se žáci seznámí s výtvarným směrem zvaným land art. Budou pracovat s přírodními materiály a učit se vnímat krásu přírody. Pomocí materiálů, které si sami v přírodě najdou, budou rozvíjet svou fantazii a schopnost smyslového vnímání a výtvarného vyjadřování. Vytvořená díla budou vyfocena. Další fází programu je fotografická dokumentace výsledků jejich práce po uplynutí jednoho měsíce. Žáci tak uvidí, jak s jejich výtvory naložila příroda.

Cena: 50Kč/student

Indonésie - můj druhý domov

Délka programu: 90 - 120min
Období: jaro - podzim
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

NOVINKA!

Vyprávění o tropickém ráji, doplněné fotografiemi autorky, která již několik let tráví část roku na jednom malém indonéském ostrůvku. Program vhodný i pro ubytované, možné realizovat večer.

Cena: 50kč/student

Kameny a kamínky

Délka programu: dle domluvy / celodenní
Období: jaro, podzim
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Obrázek

Jak je to s těmi kameny, jsou doopravdy tak studené?
Pro tuto věkovou kategorii je program veden formou exkurze za hledáním drahých kamenů s následným broušením nálezů. Každý žák si odnese vybroušený kamínek. Nutná osobní domluva kvůli časové dotaci programu. Cena exkurze nezahrnuje vlakovou jízdenku na lokalitu s výskytem drahých kamenů.

Cena: 150kč/student

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |