1. stupeň zš

Ateliér Příroda

Délka programu: 1,5 - 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: v Ekocentru Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

V netradičním prožitkovém a tvůrčím programu se žáci seznámí s výtvarným směrem zvaným land art. Budou pracovat s přírodními materiály a učit se vnímat krásu přírody. Pomocí materiálů, které si sami v přírodě najdou, budou rozvíjet svou fantazii a schopnost smyslového vnímání a výtvarného vyjadřování. 

Program je určen pro 2.-5. třídu.

Cena: 60Kč/žák

Dětská lesní naučná stezka Sedmihorky

Délka programu: 3 - 3,5 hodiny
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody

Obrázek

Vycházka s průvodcem po lesní naučné stezce. Stezka je dlouhá cca 3 km a najdete na ní 16 hravých interaktivních zastavení, na kterých se dozvíte zajímavosti o zdejší přírodě. Děti dostanou na cestu tištěného průvodce stezkou – pracovní list, kam si zapisují svá pozorování a splněné úkoly.

Je nutné mít vhodné oblečení, pevnou obuv a pláštěnku - program probíhá v každém počasí. S sebou je také nutno mít tužku.

Program je vhodný pro 1.-3.třídu. Pro menší děti je možné stezku zkrátit.

Stezku je možné absolvovat i bez průvodce, s pomocí tištěné brožury, kde jsou popsána všechna zastavení a úkoly, které jsou na zastaveních k řešení. Brožura obsahuje i správná řešení úkolů.

Cena: 80 Kč/žák

Proč ta sova tolik houkala

Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program probíhá venku i uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody

Obrázek

V první části programu se žáci dozvědí, jaké druhy sov žijí na Hruboskalsku a jaké jsou jejich hlasové projevy. Naučí se je napodobovat a vyberou mezi sebou nejlepší imitátory sovích hlasů. V následující části programu se společně vydají na noční procházku do skalního města, připraveni si se sovami popovídat.

Večerní program - vhodný pro školy ubytované v kempu.

 

Cena: 80 Kč/žák

Stromy a my

Délka programu: 2 - 2,5hod
Období: jaro – podzim
Místo: Arboretum Bukovina
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

 

Žáci v tomto programu navštíví Arboretum na Bukovině, dozvědí se o jeho historii a významu. Prohlédnou si společně výsadby v prostoru Arboreta a naučí se rozeznávat i méně známé dřeviny. Zahrají si společně v týmech hry s tématikou stromů a také se zkusí podívat na stromy trochu jinýma očima.

Program je vhodný pro 4.-5.třídu.

 

Cena: 70Kč/žák

Vlnění

Délka programu: 2 - 2,5 hodiny, program lze upravit dle dohody
Období: celoročně
Místo: v Ekocentru Sedmihorky
Program probíhá venku i uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

Není ovečkám zima? Práce s vlnou je prima! 

 Žáci v úvodu programu navštíví ovečky v ohradě, pohladí si je a nakrmí, budou si moci vyzkoušet, jak hřejivá je vlna, kterou na sobě ovce nosí. Dozvědí se, jak funguje ovčí rodina a jaký je význam ovcí pro člověka. V další části programu se žáci seznámí s celým procesem zpracování ovčí vlny, od ostříhání až po hotový vlněný výrobek. Některé etapy zpracování (česání, plstění) si sami vyzkouší a z programu si odnesou vlastnoručně vyrobenou vlněnou drobnost.

Cena: 100Kč/žák

Kamarád strom

Délka programu: 1,5 hodiny
Období: jaro - podzim
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda; Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody; Místo, kde žijeme

Obrázek

Žáci se během programu seznámí s nejstarším exemplářem dubu letního v Českém ráji. Provedou měření jeho kmene a budou porovnávat svoje tělo s tělem stromu. Zahrají si zážitkovou hru „Poznej svůj strom“ a naučí se rozeznávat nejběžnější druhy našich listnatých stromů podle tvaru listů a struktury kůry.  Podívají se „magickým okem“ do korun stromů nebo si zahrají listové pexeso.

Program je vhodný pro 1. - 3.třídu.

Cena: 60 Kč/žák

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |