1. stupeň zš

Poznej svůj strom

Délka programu: 1,5 hodiny
Období: jaro - podzim
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda; Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody; Místo, kde žijeme

Obrázek

Žáci se během programu seznámí s nejstarším exemplářem dubu letního v Českém ráji. Provedou měření jeho kmene a budou porovnávat svoje tělo s tělem stromu. Zahrají si zážitkovou hru „Poznej svůj strom“ a naučí se rozeznávat nejběžnější druhy našich listnatých stromů podle tvaru listů a struktury kůry.  Podívají se „magickým okem“ do korun stromů, zahrají si listové pexeso a dozvědí se o keltském stromoskopu.

Cena: 50 Kč/žák

Čuchy, mrky, sluchy, ňami

Délka programu: 1,5 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě nebo v Ekocentru Sedmihorky
Vnitřní i venkovní varianta programu
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody

Obrázek

V tomto programu pomocí her prozkoumáme přírodu všemi svými smysly – čichem, sluchem, hmatem, zrakem i chutí. Budeme poslepu poznávat a zkoumat přírodniny, zahrajeme si sluchové a čichové pexeso, projdeme hmatovou stezku, vytvoříme výtvarnou stopu přírodních zvuků a další smyslové aktivity. Program je připraven ve dvou variantách a lze ho realizovat uvnitř i venku v přírodě – dle dohody.

Cena: 50 Kč/žák

Čtvero ročních období

Délka programu: 1,5 hodiny
Období: ve 4 variantách – jaro, léto, podzim a zima
Místo: u Vás ve třídě nebo v Ekocentru Sedmihorky
Vnitřní i venkovní varianta programu
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda; Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody

Obrázek

Program je zaměřen na děje probíhající v přírodě během celého roku a jeho cílem je budovat kladný citový vztah dětí k přírodě. Děti se dovídají o změnách v přírodě, závislých na střídání ročních období a zahrají si tématické hry ke konkrétnímu ročnímu období. Program je připraven ve dvou variantách a lze ho realizovat uvnitř i venku v přírodě – dle dohody.

Program je vhodný pro 1.-2.třídu.

Cena: 50 Kč/žák

Cesta za papírem

Délka programu: 2,5 hodiny
Období: celoročně
Místo: v Ekocentru Sedmihorky nebo v Ekocentru Jablonec
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura

Obrázek

Pište si! Ale kam vlastně?

Žáci se v tomto programu dozvědí, jaký je postup výroby papíru. Společně se zamyslí nad důležitostí třídění a recyklace papíru a osvojí si zásady správného třídění. Čeká je také povídání o historii papíru a jeho předchůdcích. V praktické části programu si žáci sami vyrobí ruční papír, který si mohou i obarvit, či podle vlastní fantazie ozdobit přírodninami. Další rukodělnou aktivitou je pak skládání a zdobení dárkové papírové krabičky.

Cena: 50Kč/žák

Ateliér Příroda

Délka programu: 1,5 - 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: v Ekocentru Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

V netradičním prožitkovém a tvůrčím programu se žáci seznámí s výtvarným směrem zvaným land art. Budou pracovat s přírodními materiály a učit se vnímat krásu přírody. Pomocí materiálů, které si sami v přírodě najdou, budou rozvíjet svou fantazii a schopnost smyslového vnímání a výtvarného vyjadřování. Vytvořená díla budou vyfocena. Další fází programu je fotografická dokumentace výsledků jejich práce po uplynutí jednoho měsíce. Žáci tak uvidí, jak s jejich výtvory naložila příroda.

Cena: 50Kč/žák

Kameny a kamínky

Délka programu: 1,5 hodiny ve třídě, 2 hodiny v ekocentru
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě, v Ekocentru Sedmihorky nebo v Ekocentru Jablonec
Vnitřní i venkovní varianta programu
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura

Obrázek

Jak je to s těmi kameny, jsou doopravdy tak studené?
Děti se seznámí se základními druhy nerostů, budou je pozorovat a určovat jejich vlastnosti. Popíší různé způsoby využití nerostů. Vyzkouší si poznávání vlastností kamenů hmatem. Pokusí se vcítit do duše kamene a objevit jeho skrytou krásu. Inspiraci půvabem neživé přírody využijí i při výtvarné tvorbě. Pokud absolvují program v Ekocentru Sedmihorky, čeká je i hledání drahých kamenů v terénu.

Cena: 50Kč/žák

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |