1. stupeň zš

Poznej svůj strom

Délka programu: 1,5 hodiny
Období: jaro - podzim
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda; Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody; Místo, kde žijeme

Obrázek

Žáci se během programu seznámí s nejstarším exemplářem dubu letního v Českém ráji. Provedou měření jeho kmene a budou porovnávat svoje tělo s tělem stromu. Zahrají si zážitkovou hru „Poznej svůj strom“ a naučí se rozeznávat nejběžnější druhy našich listnatých stromů podle tvaru listů a struktury kůry.  Podívají se „magickým okem“ do korun stromů, zahrají si listové pexeso a dozvědí se o keltském stromoskopu.

Cena: 50 Kč/žák

Čuchy, mrky, sluchy, ňami

Délka programu: 1,5 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě nebo v Ekocentru Sedmihorky
Vnitřní i venkovní varianta programu
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody

Obrázek

V tomto programu pomocí her prozkoumáme přírodu všemi svými smysly – čichem, sluchem, hmatem, zrakem i chutí. Budeme poslepu poznávat a zkoumat přírodniny, zahrajeme si sluchové a čichové pexeso, projdeme hmatovou stezku, vytvoříme výtvarnou stopu přírodních zvuků a další smyslové aktivity. Program je připraven ve dvou variantách a lze ho realizovat uvnitř i venku v přírodě – dle dohody.

Cena: 50 Kč/žák

Ateliér Příroda

Délka programu: 1,5 - 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: v Ekocentru Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

V netradičním prožitkovém a tvůrčím programu se žáci seznámí s výtvarným směrem zvaným land art. Budou pracovat s přírodními materiály a učit se vnímat krásu přírody. Pomocí materiálů, které si sami v přírodě najdou, budou rozvíjet svou fantazii a schopnost smyslového vnímání a výtvarného vyjadřování. Vytvořená díla budou vyfocena. Další fází programu je fotografická dokumentace výsledků jejich práce po uplynutí jednoho měsíce. Žáci tak uvidí, jak s jejich výtvory naložila příroda.

Cena: 50Kč/žák

Kameny a kamínky

Délka programu: 1,5 hodiny ve třídě, 2 hodiny v ekocentru
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě, v Ekocentru Sedmihorky nebo v Ekocentru Jablonec
Vnitřní i venkovní varianta programu
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura

Obrázek

Jak je to s těmi kameny, jsou doopravdy tak studené?
Děti se seznámí se základními druhy nerostů, budou je pozorovat a určovat jejich vlastnosti. Popíší různé způsoby využití nerostů. Vyzkouší si poznávání vlastností kamenů hmatem. Pokusí se vcítit do duše kamene a objevit jeho skrytou krásu. Inspiraci půvabem neživé přírody využijí i při výtvarné tvorbě. Pokud absolvují program v Ekocentru Sedmihorky, čeká je i hledání drahých kamenů v terénu.

Cena: 50Kč/žák

Motýlí kouzla

Délka programu: 1,5 - 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě, v Ekocentru Sedmihorky nebo v Ekocentru Jablonec
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

Jak to vidí motýli?

V úvodu programu děti shlédnou divadelní představení „Záhada kukly“. Naučí se rozeznávat jednotlivá stádia motýlího vývoje. Prohlédnou si okolní svět očima motýlů a také zjistí, k čemu jsou motýlům dobré tak dlouhé sosáčky. Ve hře si na vlastní kůži zažijí, jak nebezpečný život žije taková housenka a proč je jich v přírodě tolik. Na závěr programu se seznámí s paletou barev motýlích křídel a obdrží sadu domalovánek běžných druhů našich motýlů, které si mohou dobarvit a vytvořit si tak vlastní atlas motýlů. 

Cena: 50Kč/žák

Žába skáče po blátě

Délka programu: 1,5 - 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě, v Ekocentru Sedmihorky nebo v Ekocentru Jablonec
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

Umíte kváknout?

Děti budou poslouchat žabí zvuky, zkusí je napodobovat a uspořádají žabí koncert. Dozvědí se o vývojových stadiích žab a naučí se, jak za sebou v jejich životě následují. Také si objasní význam žab v přírodě a jejich pozici v potravních řetězcích. Nakonec si pomocí hry vyzkouší, jak fungují žabí mimikry. A pokusí se vybarvit si žabku tak, aby mohla žít u nich ve třídě.

Cena: 50Kč/žák

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |