1. stupeň zš

Motýlí kouzla

Délka programu: 1,5 - 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě nebo v Ekocentru Sedmihorky
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

Jak to vidí motýli?

V úvodu programu děti shlédnou divadelní představení „Záhada kukly“. Naučí se rozeznávat jednotlivá stádia motýlího vývoje. Prohlédnou si okolní svět očima motýlů a také zjistí, k čemu jsou motýlům dobré tak dlouhé sosáčky. Během hry na vlastní kůži zažijí, jak nebezpečný život žije taková housenka a proč je jich v přírodě tolik. Na závěr programu se seznámí s paletou barev motýlích křídel a obdrží omalovánky motýlů Českého ráje, které si mohou vybarvit a vytvořit si tak vlastní atlas motýlů. 

Program je určen pro 1. - 3. třídu.

 

Cena: 60Kč/žák

Žába skáče po blátě

Délka programu: 1,5 - 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě, v Ekocentru Sedmihorky
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

Umíte kváknout?

Děti se v úvodu programu seznámí s žabákem Fredem a na jeho příkladu se dozví, jak se žáby rozmnožují a proč občas potřebují naši pomoc. Poslechnou si různé žabí hlasy a společně uspořádají žabí koncert. Také si objasní význam žab v přírodě a jejich pozici v potravních řetězcích. Nakonec si zahrají žabí schovávanou a pochopí, jak v přírodě žáby používají ochranné zbarvení a mimikry.

Program je určen pro 1. - 3. třídu.

 

Cena: 60Kč/žák

Mravenci v kredenci

Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě, v Ekocentru Sedmihorky
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

O čem si povídají mravenci?

V programu děti na příkladu mravence odhalí, jak fungují hmyzí společenstva. Čeká je smyslová hra, kde si vyzkouší, jak spolu mravenci komunikují pomocí vůní (feromonů). Dozvědí se o kastovním systému v mraveništi a ve strategické simulační hře si vyzkouší mravenčí komunikaci a vzájemnou spolupráci. Dozvědí se také o dalších druzích hmyzu, který tvoří v přírodě společenstva.

Program je určen pro: 2. – 5. třídu

Cena: 60Kč/žák

Na návštěvě u žížal

Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě, v Ekocentru Sedmihorky
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

Co vlastně víme  o žížalím světě?

V tomto programu se děti spolu s průvodkyní, žížalou Bárou, vydají do podzemí, aby se seznámily s některými obyvateli světa pod našima nohama.  Děti se dozvědí o významu půdních bezobratlých živočichů a hravou formou si vyzkouší, jak funguje koloběh živin v přírodě. Pokusí se také sami sebe zařadit do takového koloběhu. Čeká je i setkání s živými žížalami.

Cena: 60Kč/žák

Kameny a kamínky

Délka programu: 1,5 hodiny ve třídě, 2 -2,5 hodiny v ekocentru
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě nebo v Ekocentru Sedmihorky
Vnitřní i venkovní varianta programu
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura

Obrázek

     Děti se seznámí se základními druhy nerostů Českého ráje, budou je pozorovat a určovat jejich vlastnosti. Popíší různé způsoby využití nerostů. Vyzkouší si poznávání vlastností kamenů hmatem. Pokusí se vcítit do duše kamene a objevit jeho skrytou krásu. Inspiraci půvabem neživé přírody mohou využít i při výtvarné tvorbě.

Pokud absolvují program v Ekocentru Sedmihorky, čeká je i hledání drahých kamenů v terénu.

 

Cena: 70Kč/žák

Písek kolem nás

Délka programu: 3 hodiny
Období: jaro – podzim
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět; Rozmanitost přírody; Člověk a společnost

Obrázek

 

Žáci se vydají na vědeckou expedici po stopách písku. Dozvědí se, kde se v Českém ráji písek vzal a seznámí se s různými oblastmi lidské činnosti, ve kterých se bez písku lidé neobejdou. Prozkoumají vlastnosti pískovcových skal a využijí písek pro vlastní výtvarnou tvorbu. Program lze realizovat pouze za suchého počasí.

Program byl vytvořen za podpory firmy Sklopísek Střeleč a.s.

Cena: 70Kč/žák

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |