1. stupeň zš

Žába skáče po blátě

Délka programu: 1,5 - 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě, v Ekocentru Sedmihorky nebo v Ekocentru Jablonec
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

Umíte kváknout?

Děti budou poslouchat žabí zvuky, zkusí je napodobovat a uspořádají žabí koncert. Dozvědí se o vývojových stadiích žab a naučí se, jak za sebou v jejich životě následují. Také si objasní význam žab v přírodě a jejich pozici v potravních řetězcích. Nakonec si pomocí hry vyzkouší, jak fungují žabí mimikry. A pokusí se vybarvit si žabku tak, aby mohla žít u nich ve třídě.

Cena: 50Kč/žák

Tajemný svět hmyzích společenstev

Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě, v Ekocentru Sedmihorky nebo v Ekocentru Jablonec
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

O čem si povídají mravenci?

V programu děti na příkladu mravence odhalí, jak fungují hmyzí společenstva. Čeká je smyslová hra, kde si vyzkouší, jak spolu mravenci komunikují pomocí vůní (feromonů). Dozvědí se o kastovním systému v mraveništi a ve strategické simulační hře si vyzkouší mravenčí komunikaci a vzájemnou spolupráci. Dozvědí se také o dalších druzích hmyzu, který tvoří v přírodě společenstva.

Cena: 50Kč/žák

Na návštěvě u žížal

Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě, v Ekocentru Sedmihorky nebo v Ekocentru Jablonec
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

Co vlastně víme  o žížalím světě?

V tomto programu se děti spolu s průvodkyní, žížalou Bárou, vydají do podzemí, aby se seznámily s některými obyvateli světa pod našima nohama.  Děti se dozvědí o významu půdních bezobratlých živočichů a hravou formou si vyzkouší, jak funguje koloběh živin v přírodě. Pokusí se také sami sebe zařadit do takového koloběhu. Čeká je i setkání s živými žížalami.

Cena: 50Kč/žák

Já s písničkou jdu jako ptáček

Délka programu: 1,5 hodiny
Období: Jaro, Léto, Podzim
Místo: pouze v ekocentru Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura

Obrázek

Zpíváte rádi? Pojďte si zazpívat s námi...

Program je zaměřen na rozvoj osobnosti z hlediska estetických potřeb, jako je vnímání rozmanitosti přírody či genia loci. Naplnění těchto estetických potřeb probíhá formou hudebního a pohybového projevu. Program je koncipován do podoby krátké vycházky v okolí kempu Sedmihorky Český ráj. Účastníkům se během procházky představí 5-6 zastavení, ke kterým se váže konkrétní lidová píseň. Jednotlivá zastavení účastníci vnímají, prožívají a ztvárňují pomocí hudebního a pohybového pojetí. Součástí programu je pracovní list.

Cena: 50Kč/žák

Havěť sedmihorská

Délka programu: 100 - 120minut
Období: jaro - podzim
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program probíhá venku i uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho svět

Obrázek

Program je kombinací programů Máme rádi zvířata a Mazlíci a havěť. Děti se během programu seznámí jak s hospodářskými zvířaty na pastvině, tak s domácími mazlíčky a exotickými zvířaty.

Společně si popovídáme o potřebách zvířat, která žijí pohromadě s lidmi. Seznámíme se s několika druhy exotických zvířat, která možná nejsou tak obvyklá, ale o to zajímavější. Povíme si o jejich nárocích, dozvíme se, jak se o které zvíře postarat a jak jim můžeme co nejvíc zpříjemnit život s lidmi. Popovídáme si také o tom, jaká zvířata chovají doma děti.

Následně navštívíme zvířátka, žijící na našich pastvinách. Setkáme se s poníky, kozami a ovečkami. Učíme se zvířecí řeči, poznáváme jak zvířátka žijí, hladíme a krmíme je. Dozvíme se, v jakých rodinách zvířata žijí, jak se jim žije spolu s lidmi, zazpíváme si písničku se zvířecí tématikou.

Cena: 60kč/žák

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |