1. stupeň zš

Motýlí kouzla

Délka programu: 1,5 - 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě, v Ekocentru Sedmihorky nebo v Ekocentru Jablonec
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

Jak to vidí motýli?

V úvodu programu děti shlédnou divadelní představení „Záhada kukly“. Naučí se rozeznávat jednotlivá stádia motýlího vývoje. Prohlédnou si okolní svět očima motýlů a také zjistí, k čemu jsou motýlům dobré tak dlouhé sosáčky. Ve hře si na vlastní kůži zažijí, jak nebezpečný život žije taková housenka a proč je jich v přírodě tolik. Na závěr programu se seznámí s paletou barev motýlích křídel a obdrží sadu domalovánek běžných druhů našich motýlů, které si mohou dobarvit a vytvořit si tak vlastní atlas motýlů. 

Cena: 50Kč/žák

Žába skáče po blátě

Délka programu: 1,5 - 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě, v Ekocentru Sedmihorky nebo v Ekocentru Jablonec
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

Umíte kváknout?

Děti budou poslouchat žabí zvuky, zkusí je napodobovat a uspořádají žabí koncert. Dozvědí se o vývojových stadiích žab a naučí se, jak za sebou v jejich životě následují. Také si objasní význam žab v přírodě a jejich pozici v potravních řetězcích. Nakonec si pomocí hry vyzkouší, jak fungují žabí mimikry. A pokusí se vybarvit si žabku tak, aby mohla žít u nich ve třídě.

Cena: 50Kč/žák

Tajemný svět hmyzích společenstev

Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě, v Ekocentru Sedmihorky nebo v Ekocentru Jablonec
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

O čem si povídají mravenci?

V programu děti na příkladu mravence odhalí, jak fungují hmyzí společenstva. Čeká je smyslová hra, kde si vyzkouší, jak spolu mravenci komunikují pomocí vůní (feromonů). Dozvědí se o kastovním systému v mraveništi a ve strategické simulační hře si vyzkouší mravenčí komunikaci a vzájemnou spolupráci. Dozvědí se také o dalších druzích hmyzu, který tvoří v přírodě společenstva.

Cena: 50Kč/žák

Na návštěvě u žížal

Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě, v Ekocentru Sedmihorky nebo v Ekocentru Jablonec
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

Co vlastně víme  o žížalím světě?

V tomto programu se děti spolu s průvodkyní, žížalou Bárou, vydají do podzemí, aby se seznámily s některými obyvateli světa pod našima nohama.  Děti se dozvědí o významu půdních bezobratlých živočichů a hravou formou si vyzkouší, jak funguje koloběh živin v přírodě. Pokusí se také sami sebe zařadit do takového koloběhu. Čeká je i setkání s živými žížalami.

Cena: 50Kč/žák

Já s písničkou jdu jako ptáček

Délka programu: 1,5 hodiny
Období: Jaro, Léto, Podzim
Místo: pouze v ekocentru Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura

Obrázek

Zpíváte rádi? Pojďte si zazpívat s námi...

Program je zaměřen na rozvoj osobnosti z hlediska estetických potřeb, jako je vnímání rozmanitosti přírody či genia loci. Naplnění těchto estetických potřeb probíhá formou hudebního a pohybového projevu. Program je koncipován do podoby krátké vycházky v okolí kempu Sedmihorky Český ráj. Účastníkům se během procházky představí 5-6 zastavení, ke kterým se váže konkrétní lidová píseň. Jednotlivá zastavení účastníci vnímají, prožívají a ztvárňují pomocí hudebního a pohybového pojetí. Součástí programu je pracovní list.

Cena: 50Kč/žák

Kameny a kamínky

Délka programu: 1,5 hodiny ve třídě, 2 hodiny v ekocentru
Období: celoročně
Místo: u Vás ve třídě, v Ekocentru Sedmihorky nebo v Ekocentru Jablonec
Vnitřní i venkovní varianta programu
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura

Obrázek

Jak je to s těmi kameny, jsou doopravdy tak studené?
Děti se seznámí se základními druhy nerostů, budou je pozorovat a určovat jejich vlastnosti. Popíší různé způsoby využití nerostů. Vyzkouší si poznávání vlastností kamenů hmatem. Pokusí se vcítit do duše kamene a objevit jeho skrytou krásu. Inspiraci půvabem neživé přírody využijí i při výtvarné tvorbě.

Cena: 50Kč/žák

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |