2. stupeň zš

Palmový olej v našich životech

Délka programu: 2 – 3 hodiny
Období: celoročně
Místo: ve třídě nebo v Ekocentru Sedmihorky
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda; Člověk a jeho zdraví

Obrázek

 

Žáci se v programu dozvědí o problematice palmového oleje - produktu palmy olejné a pojmenují všech aspekty, které palmoolejný průmysl provázejí. Pokusí se interpretovat nabyté informace, utvoří si vlastní názor a zaujmou stanovisko jako spotřebitelé produktů, které palmový olej obsahují.

 

 

Cena: 60Kč/žák

Bubnovačka

Délka programu: 1 - 2 hodiny
Období: celoročně
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost; Člověk a jeho svět; Člověk a příroda

Obrázek

Večerní program – vhodné pro ubytované v kempu, maximální počet účastníků 15. V pěkném prostředí společenské klubovny se zaposloucháme do rytmů a zvuků etnické hudby z celého světa a pokusíme se naučit pár jejích základních rytmů. Ty pak využijeme ve společné tvorbě hudby.

Večerní program - vhodné pro ubytované v kempu.

Cena: 70 Kč/žák

Cesta k vodě

Délka programu: 2 - 3 hodiny
Období: jaro, léto, podzim
Místo: Ekocentrum Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět; Člověk a příroda; Místo, kde žijeme; Člověk a jeho zdraví

Obrázek

Voda kolébka života, proměnlivá a nepostradatelná. Vydáme se vycházkou po historické pramenné stezce. Cestou budeme zkoumat bohatost vodního života – lovit a určovat organismy ve vodě žijící. Vlastnosti vody budeme měřit (pH, tvrdost vody, vydatnost pramene) i zažívat „na vlastní kůži“, čeká nás relaxační korzování po lázeňské stezce.

 

Cena: 70 Kč/žák

Vlnění

Délka programu: 2 - 2,5 hodiny, program lze upravit dle dohody
Období: celoročně
Místo: v Ekocentru Sedmihorky
Program probíhá venku i uvnitř
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

Není ovečkám zima? Práce s vlnou je prima!

Žáci v úvodu programu navštíví ovečky v ohradě, pohladí si je a nakrmí, budou si moci vyzkoušet, jak hřejivá je vlna, kterou na sobě ovce nosí. Dozvědí se, jak funguje ovčí rodina a jaký je význam ovcí pro člověka. V další části programu se žáci seznámí s celým procesem zpracování ovčí vlny, od ostříhání až po hotový vlněný výrobek. Některé etapy zpracování (česání, plstění) si sami vyzkouší a z programu si odnesou vlastnoručně vyrobenou vlněnou drobnost.

 

Cena: 80Kč/žák

Stromy a my

Délka programu: 2 - 2,5hod
Období: jaro – podzim
Místo: Arboretum Bukovina
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Obrázek

 

Žáci v tomto programu navštíví Arboretum na Bukovině, dozvědí se o jeho historii a významu. Prohlédnou si společně výsadby v prostoru Arboreta a naučí se rozeznávat i méně známé dřeviny. Zahrají si společně v týmech hry s tématikou stromů a zkusí se podívat na stromy trochu jinýma očima. Vyzkouší si také orientační běh, jeden ze sportů v přírodě. 

 

Cena: 70Kč/žák

Výprava na dno moře

Délka programu: 4 hodiny
Období: jaro – podzim
Místo: v Ekocentru Sedmihorky
Program venku
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura

Obrázek

Kdo postavil skalní město?

 Výprava na dno moře je čtyřhodinová exkurze do pískovcového skalního města. Během cesty se žáci u konkrétních jevů seznámí se vznikem pískovcového skalního města a původním rázem krajiny. Vlastním zkoumáním účastníci objeví vlastnosti pískovce. Pomocí pozorování v terénu a doprovodných aktivit získají ucelenější představu o významu tohoto geologicky unikátního místa. Při hledání stop člověka z doby kamenné i bronzové žáci zažijí putování časem - zpět do pravěku. Na příkladu pískovcového skalního města se naučí chápat význam krajiny v přírodním, kulturním i historickém kontextu.

Program je vhodný pro 6.-7.třídu

Cena: 90Kč/žák

Všechna práva vyhrazena © www.sevceskyraj.cz 2010 Tvorba webu El TORO a Vývoj mobilních aplikací Zajímavé odkazy: Životní pojištění |